Lokala regler 6 hålsbanan

Elledningar

En boll som träffar en elledning eller en elledningsstolpe får, om spelaren önskar, annuleras. En ny boll ska då droppas så nära som möjligt intill den plats där föregående boll slogs från utan pliktslag.

Oflyttbara hindrande föremål

Korthålsbanans tees samt det gruslager som teena står på, definieras som oflyttbara hindrande föremål, varför lättnad får tas enligt Regel 24-2.

Out-of-bounds

Boll, som ligger på eller på andra sidan vägen t v om 1:a och 2:a hålet, är out-of-bounds.

Vatten- och sidovattenhinder

Diket, som korsar spelfältet på 2:a och 4:e hålet, är vattenhinder - övriga diken sidovattenhinder. Hindrets gräns utgörs av den kant, där marken viker ner mot diket.

Övrigt

Var aktsam vid utslag från hål 3. Spelare från hål 4 har företräde och slå bara ditt slag då det inte finns risk för att spelare på hål 4 träffas. Trots att spelare på hål 4 har företräde kan med fördel spelare på hål 3 vinkas fram i det fall spelare på tee 4 väntar på att kunna slå sina utslag.

Vattenhinder på 4:e hålet