Vanliga frågorsorteringsikon Svar
Ålder? Minst 10 år
Antal deltagare? Minst 6 st och max 16 st
Pris? 750:-/person
Tidsåtgång? Ca 3,5 timmar