Spelkrav

Hål 1 från mitten av fairway

Vår 9 hålsbana är en Pay & Playbana, men tack vare sitt skick och svårighetsgrad attraherar den i första hand inte nybörjare utan mer etablerade spelare som är vana vid ett visst speltempo och agerande.

Vi har därför som krav att minst en spelare i bollen måste ha grönt kort för spel på 9 hålsbanan.

Observera att särskilda spelkrav gäller vid företagsgolf och gruppbokning. För mer info klicka här.

Vi rekommenderar också nybörjare att börja spelet på varje hål från antingen 150 meters markeringarna eller den grön-vita utslagsplatsen för att upprätthålla speltempot. Är du nybörjare så tror vi att du finner dig mer tillrätta på vår 6 hålsbana, vars hål och layout är kortare och enklare.

För allas trevnad och säkerhet, vänligen följ dessa regler:

  • Varje spelare måste ha varsin bag för att undvika långsamt spel.
  • Slå ALDRIG om du riskerar att träffa någon.
  • Banpersonal har alltid företräde. Slå endast om tydligt tecken ges.
  • Skrik FORE vid minsta risk att träffa någon.
  • Släpp igenom snabbare parti.
  • Laga nedslagsmärken och återlägg torv.
  • Kratta bunkrarna efter dig. Placera krattan i bunkern i spelriktningen.
  • Följ bankontrollantens anvisningar.
  • Använd papperskorgarna som finns vid varje tee.
  • Spel i bar överkropp är ej tillåtet.