Vägen till Grönt kort & Officiellt hcp

Grönt kort

Grönt Kort Kurs med Jessica Bäckström PGA Tränare

Grönt kort kurs 2 = lördag 2/6 & söndag 3/6  kl. 9:00 - 13:00 (max 12 personer)
Pris 1695kr/ junior 1295kr

Anmälan görs i förväg via Rotebro Golf – anmälningslistor finns i reception men det går alldeles utmärkt att maila till info@rotebrogolf.com eller kontakta oss via Facebook (facebook.com/rotebrogolf)

Håller utkik på hemsida samt Facebook då flera omgångar kommer att planeras framöver!

Utbildningar erbjuds till reducerade priser för Grindslantens medlemmar och information finns att läsa på klubbens hemsida www.grindslantengolf.se

Stegen nedan guidar dig i hur utbildningen för Grönt kort och vägen till officiellt hcp ser ut.

1. Grönt kort-utbildning

Under Grönt kort-utbildningen, som till allra största del är praktisk, kommer du tillsammans med din utbildare gå igenom några områden som gör det ännu roligare ute på golfbanan. De tre områdena är:

 • Golfens olika slag
 • Golfens regler
 • Golfvett för roligare golf

Din utbildare lär dig mer om golfens olika slag. Genom att träna på dessa kommer ditt spel snabbt att utvecklas. Golfens olika slag består av:

 • Utslag från tee
 • Transportslag
 • Chip och pitchslag
 • Bunkerslag
 • Puttning

Med hjälp av din kursbok och hemsidan Golf.se/grontkort lär du dig på egen hand mer om golfens regler och golfvett genom bl.a. övningar, självtester och filmer. Du ska kunna tillämpa delar av de utvalda reglerna som finns i din kursbok och på hemsidan. Golfvett behandlar områdena hänsyn, säkerhet, banvård, speltempo och rutiner samt etik och moral.

2. Övning och spel

Banvandring
Du ska göra minst en banvandring med en fadder, dvs. någon som har officiellt hcp, som visar att du praktiskt kan tillämpa det golfvett och de golfregler som tas upp i utbildningen.

Övningsspel
Du ska övningsspela minst två gånger med någon som har officiellt hcp som har goda kunskaper om exempelvis säkerhet, banvård, speltempo och hänsyn.

3. Sista steget för Grönt kort - Spelkompetens

Du får Grönt Kort, och du kan spela själv ute på banan, när du efter genomförd utbildning kan visa att du uppnått en viss spelkompetens. Du ska klara ett av nedanstående alternativ och genomföra golfrundan med en spelare med officiellt hcp.

Från 150 metersmarkeringen (gulsvart utslagsplats):

 • vid ett tillfälle presterat 12 poäng, eller mer, vid spel på Rotebro Golfs 6 hålsbana

Från 100 metersmarkeringen:

 • vid ett tillfälle presterat 18 poäng, eller mer, vid spel på Rotebro Golfs 9 hålsbana
 • vid två tillfällen presterat 14-17 poäng vid spel på Rotebro Golfs 9 hålsbana

Du spelar poängbogey och räknar varje hål som par 3 med två extraslag. Om hålet är kortare än 150 meter (eller 100 meter), spelar du från röd utslagsplats (tee). Ex. Du får 2 poäng om du har 5 slag på ett hål.

4. Anmäl dig till en klubb för att bli registrerad för hcp 54

Scorekortet från steg 3 som är signerat av din medspelare lämnar du in till den hemmaklubb som du väljer att bli medlem i. Klubben registrerar dig för hcp 54.

Om du önskar har Rotebro Golf ett nära samarbete med Grindslanten GK som du anmäler dig till via www.grindslantengolf.se eller i receptionen på Rotebro Golf. Om du är medlem i Grindslanten GK lämnar du in ditt scorekort på Rotebro Golf. Medlemskapet i Grindslanten GK ger dig medlemskap i Svenska Golfförbundet (SGF) och inbjudan till det årliga klubbmästerskapet som spelas på Rotebro Golfs 9 hålsbana.

Från Grönt Kort till Officiellt hcp

När du klarat Grönt Kort fortsätter du din träning och ditt spel ute på banan. Många golfare upplever det oerhört positivt att börja spela från grönvit utslagsplats (steg 5) för att senare, när de blivit allt säkrare, flytta tillbaka till ordinarie utslagsplatser (steg 6).

5. Spel och träning från grönvit utslagsplats (valfritt steg)
Du fortsätter nu med spel och träning från grönvit utslagsplats. Grönvit utslagsplats ligger mitt emellan 150 metersmarkeringen och röd utslagsplats (tee) på vänstra sidan av fairway.
Varje hål spelas på det par som anges för hålet samt två extraslag. Ex. Du får 2 poäng om du har 6 slag på ett par 4 hål.
När du känner dig säker runt 18 poäng från grönvit utslagsplats går du vidare till nästa steg.

6. Handicap 54-37
Nu har du fått hcp 54 och det innebär ett visst antal extraslag i s.k. spelhandicap. Du kan välja att spela från antingen röd eller gul utslagsplats (tee). Hur många slag du får avgörs av slopetabellen.

7. Officiellt handicap
När du sänkt ditt hcp till 36 kontaktar du din hemmaklubb som registrerar dig för officiellt hcp.